biharbhawan
home Home contact us About Us feedback How to Reach login Login
bihar bhawan bihar bhawan
 
biharbhawan Bihar Foundation
bihar bhawan
biharbhawan Bihar RTPS
bihar bhawan
biharbhawan Bihar Darshan
bihar bhawan
biharbhawan CM Medical Relief Grant
bihar bhawan
 
biharbhawan
biharbhawan Embassy
bihar bhawan
biharbhawan Ministry of External Affairs
bihar bhawan
biharbhawan R. C. of Other States
bihar bhawan
biharbhawan Indian Railway
bihar bhawan
biharbhawan Airport Authority
biharbhawan
 
bihar bhawan
bihar bhawan  
 
biharbhawan
Directory :
biharbhawan
 
Detail
SNoNameDesignationOffice Contact No.
1 Sh. S. D. Prasad-50  
2Sh. I. Prasad-54  
3Sh. S. S. Dhanoa-54  
4Sh. R. Srinivasan  
5Sh. J. C. Kundra  
6Sh. Mahender Taneja  
7Sh. G. S. Grewal-57  
8Sh. R. C. Arora-57  
9Sh. S P Shukla-57  
10Sh. S N Saigal  
11Sh. K N Ardhnareeshwaran  
12Sh. B L Das-58  
13Sh. B B Sahay  
14Sh. P K Mishra  
15Sh. S R Adige  
16Sh. Arun Pathak-59  
17Sh. S V Sharan-59  
18Sh. Abu Hakim  
19Sh. R K Sinha  
20Sh. S P Jakhanwal  
21Sh. N K Singh-MP  
22Sh. S N Sinha  
23Sh. K B Saxena  
24Sh. A Hota  
25Sh. Pratyush Sinha  
26Sh. Shankar Sharan  
27Sh. Mantreshwar Jha  
28Sh. R S Tiwari  
29Sh. N P Singh-66  
30Sh. Krishna Singh-66  
31Sh. Madhav Sinha  
32Sh. Sanjay Srivastav  
33Sh. M L Majumdar-66  
34Sh. Maltisunila Sinha  
35Sh. Nishi Kant Sinha-66  
36Sh. G R Patwardhan  
37Sh. B N Jha  
38Sh. Leena JAIN  
39Sh. Radha Singh  
40Sh. DD Chhotray  
41Sh. Veena Chhotray  
42Smt. Sunila Basant  
43Sh. Abhik Ghosh  
44Sh. T Nand Kumar  
45Sh. H C Sirohi  
46Sh. Ashok Kumar-74  
47Sh. S Jalaja-74  
48Sh. Ashok Kr. Pandey-65  
49Sh. Anil B Prasad-74  
50Sh. Anil Kumar Sinha-74  
51Sh. G S Dutt-73  
52Smt Saroja Vaidyanathan  
53Smt. B P Varma  
54Smt. Santosh Singh  
55Smt Suresh Kumar  
56Smt Kusum Jetly  
57Smt Kamala Prasad  
58Sh. B K Chaturvedi  
59Sh. UN Panjiar  
60Sh. J K Datta  
61Sh. B K Harder  
62Sh. Pratyush Sinha  
63Sh. A K Upadhyay-75  
64Sh. V Jayashankar  
65Sh. Naveen Kumar-75  
66Sh. M.A Ibrahimi  
67Sh. B.K.Sinha-75  
68Sh. R N Das-62  
69Dr. Ajit Kumar-80  
70Dr. Arvind Prasad-80  
71Dr. Jayant Das Gupta  
72Sh. B.B. Srivastava-78  
73Sri Afzal Amanullah-79  
74Sh. P. K. Basu-76  
75Sh. Vallabhsharan  
76Sh. Ardhnarishwaran  
77Sh. Shakeel Ahmad-73 Batch  
78Sh. S. P. Seth-75  
79Sh. Ajay Kumar-76  
80Sh. Rajesh Gupta  
81Sh. U. K. Sinha  
82Sh. M. N. Prasad  
83Sri Bhanu Pratap Sharma   
84Sri Shashi Kant Sharma   
85Sri Girish Shanker   
86Sri A Santosh Mathew   
87Sh. P. K. Patnayak  
88Sri Narendra Kumar Sinha  
89Sri Ramesh Abhisheksecretary 
 
Website counter
Contact Us | Feedback | Privacy Policy | Terms of Service | Photo Gallery of Important Events
Design and Developed by Information Solution System
Copyright 2018 Bihar Bhawan, Government of Bihar
 
bihar bhawan bihar bhawan